R I T O R N O
Foto d'epoca: i girdini Jubilee e il palazzo Bet-el-Ajaib a Zanzibar